ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Život nebo poslušnost

Byli tací, kteří se nebáli za cokoli, co souviselo se svobodou, dát všanc i svůj vlastní život. Jedním z mnoha důkazů je i film Občanský průkaz, který úplně přesně mapuje tehdejší dobu, kdy poslušnost a loajalita byla nadevše a neuposlechnutí zákazů, příkazů a nesmyslných nařízení se trestala takovými způsoby, že celá rodina pak byla odkázána k živoření, nemajíc nárok na vzdělání. Nepomohly by ani jakékoli reklamní vlajky, naoko vylepené na sklo okna.

Výměna století

Známky za reklamní vlajky. Přesně tohle se kdysi povedlo mému kamarádovi, který byl vášnivým filatelistou. U mladšího bratra svého kamaráda totiž jednou viděl velmi vzácnou známku, která mu navíc jako jediná chyběla do dlouho sestavované série. Nebylo lehké od mladíka známku získat, ale nakonec se „chytil“ na plápolající praporky na klacku, které zase sbíral on. Míra vzácnosti byla relativní, každý z nich byl ale přesvědčen, že to byla výměna století.