ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Vzťah k umeniu

Štítky:

V jasliach bratislava sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú. Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.). Deti si pri vytváraní svojich dielok rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa im jemná motorika rúk a schopnosť samostatne pracovať. V neposlednom rade si rozvíjajú vzťah k umeniu a estetické cítenie. Svojimi dielkami potom vyzdobujú zariadenie a potešia blízkych.

Základné zručnosti práce

Deti v jasliach bratislava získavajú poznatky a základné zručnosti práce s prírodnou hlinou. Pod vedením kvalifikovanej lektorky vytvárajú konkrétne výrobky, ktoré sa po vypálení môžu dotvoriť farbením. Modelovanie je pre deti hrou, zaujímavou činnosťou, pri ktorej sa neustále provokuje zrak a hmat, prebúdza sa tvorivá zvedavosť, podnecuje predstavivosť a fantázia. Práca s hlinou je zameraná na rozvoj jemnej motoriky a regulácie svalového napätia, na hmatové vnímanie a koordináciu rúk a očí.