ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Archiv pro štítek: jasle Bratislava

Vzťah k umeniu

12.2.2017
Nezařazené

. V jasliach bratislava sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú. Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.). Deti si pri vytváraní svojich dielok rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa […]