ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Přípravu prezentace proveďte precizně

Právě proto, že máte organizační talent, ale schopnosti i dovednosti, které předpokládají úspěšné dokončení každé akce, Vám byl přidělen velmi důležitý úkol. A jako každý úkol berete jako výzvu, stejně tak uspořádání prezentační akce firmy je pro Vás výzvou, ale podstatně větší. Dostal jste neuvěřitelnou šanci ukázat, co ve Vás je. Jste na takový projekt ale připraven? Víte, že nyní hodně záleží na tom, jak připravíte projektový management ? Koho si zvolíte do svého týmu? Jak rozdělíte úkoly? Co je a co není podstatné?

Kvalita řízení se odrazí na výsledku

Nějaké větší akce již máte za sebou, to je pravda. Takže zkušenost Vám nechybí. Ale prezentace firmy je zcela něco odlišného. Závisí na tom prosperita a udržitelnost firmy na trhu. Možná i expanze. Nyní jste hlavním organizátorem, od kterého všichni očekávají kýžený výsledek. Vy nyní řídíte veškeré činnosti spojené s prezentací firmy. Vy vybíráte lidské zdroje pro uskutečnění této akce. Vy jste zodpovědný za výsledek. Cítíte tu tíhu na Vašich bedrech? Ale neklesejte na mysli. Být dokonale připraven, znamená kvalitní řízení celé akce, včetně následné kontroly výsledků.