ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Nákup domu není legrace

Štítky:

Když jste si vybírali svůj budoucí rodinný dům, pečlivě jste zvažovali každý detail. Rozhodli jste se z finančních důvodů pro nákup staršího domu před vlastní stavbou, jelikož jste neměli k dispozici dostatek peněz pro stavbu. A protože jste tak nemohli spoustu věcí ovlivnit a nechat si je zhotovit na míru Vašim potřebám, bylo o to více důležité zvážit všechny nabízející se možnosti. A těch je více, než se může zdát. Kvalitní dům si totiž nevyberete jen podle toho, zda je na pohled pěkný a zda stojí na místě, které se Vám líbí.

Důležitá je celková energetická bilance domu

Zásadní pro budoucí provoz je především energetická úspornost domu. Jak je starý, jakým způsobem je postavený, jak je zachovalý, zda je dobře izolovaný od okolního prostředí, například zateplením, a také jaký má zdroj vytápění pro teplovodní soustavu. A to ve Vašem případě nakonec rozhodlo. Vybrali jste si stavbu, ve které budete moci topit peletami v moderním automatickém kotli. Nejenže tak výrazně ušetříte za nákup paliva, ale bude to pro Vás i velice pohodlné. Navíc je dřevo obnovitelným zdrojem, který je při správném spalování šetrný i k našemu zdraví.